DARKMATTER van Cherish Menzo

DARKMATTER van Cherish Menzo (Frascati Producties, GRIP i.s.m. De Coproducers)  is genomineerd voor de Zwaan meest indrukwekkende dans productie 2023.

De jury over DARKMATTER 

De jury is omvergeblazen door de rauwe, onontkoombare oerknal die DARKMATTER is. Cherish Menzo bouwt met dit werk voort aan een bijzondere signatuur die dieper gaat dan dans alleen. Met haar onbarmhartige esthetiek laat deze voorstelling de kijker in elke vezel voelen dat het afwerpen van de koloniale blik geen uitstel meer verdraagt. De lichamen van Menzo en Camilo Mejía Cortés nemen hier en nu de ruimte in en vullen die met hun stemmen en woorden, hun lichamen en hun zeer effectieve vervreemdende fysieke taal. Met haar gestaag uitdijende, trage choreografie schept DARKMATTER een nieuw universum waar nieuwe kosmische wetten gelden.   

Cherish_Menzo_(c)_Yaqine_Hamzaoui.jpg

In haar nieuwe creatie zoeken Cherish Menzo en haar podiumpartner Camilo Mejía Cortés naar manieren om hun lichaam los te maken van de manier waarop het wordt waargenomen en de dagelijkse realiteit waarin het zich beweegt. Ze kijken onder andere naar de hemel, naar donkere materie en naar zwarte gaten die elkaar ontmoeten en botsen om een nieuw, (afro)futuristisch en raadselachtig lichaam te baren.  

DARKMATTER wil een grondige herschikking van onze atomen creëren, op zoek naar een nieuwe vorm voor - en manier van kijken naar - ons lichaam en de complexe buitenwereld waartoe het zich verhoudt. 

“Lichaam kan je hypothetisch worden, een sterrenstelsel, in volle versnelling, een vloeibaar sterrenmonster, niet stervend? ”
DARKMATTER
Cherish Menzo