Round Table: Sustainability

Nederlandse Dansdagen

Het European Dancehouse Networkheeft vorig jaar (15 november 2022) deze publicatie uitgebracht over de relatie tussen dans en duurzaamheid. Waar hebben we het over bij een niet-scenische podiumkunstpraktijk zoals dans, wanneer we actie willen ondernemen op het gebied van ecologische duurzaamheid? Het document bevat referenties, geeft context en voorbeelden van hoe en waar dans raakt aan de klimaatcrisis en welke praktische maatregelen effectief zijn. Deze publicatie vormt het uitgangspunt van dit rondetafelgesprek over de stand van zaken in Nederland. 

De NAPK en Nederlandse Dansdagen nodigen je uit om vanuit verschillende perspectieven met collega's en vakgenoten de Nederlandse praktijk te bespreken. Welke acties kan jij morgen ondernemen? 
 
Moderator Ryanne de Boer, kwartiermaker duurzaamheid bij de NAPK (zie NAPK.nl/duurzaamheid), leidt het gesprek met de aanwezigen en panelleden Willemijn Maas (NDT), Suzy Blok (ICK Amsterdam en lid European Dancehouse Network), Nicole Beutler (NBProjects) en Andreas Denk (Plan-d-).

During a NAPK Featured, good practices of NAPK members are given a stage. We offer in-depth information on current topics within the association and the field. These include the themes of social safety, sustainability, diversity & inclusion, internationalization and digitization. NAPK Uitgelicht is also a time to exchange experiences and knowledge with your colleagues in the performing arts sector, meet new people and strengthen cooperation.

You can read more information about what NAPK does at napk.nl