Culturele ANBI

Op de pagina Over de Dansdagen  kun je de missie en visie van de Nederlandse Dansdagen terugvinden. Op deze pagina gaan we verder in op de Culturele ANBI status die we hebben verworven. 

Uitgangspunten beleidsplan

In onze missie en visie voor de kunstenplanperiode 2021-2024 hebben we het accent verlegd naar terugblik, actualiteit en toekomst van de Nederlandse dans. Naast publiek en professional richten we ons nog meer op de samenleving, waarmee we nieuwe publieksgroepen bereiken en de dans dichter bij het lokale publiek brengen. In het verlengde van deze visie hanteren we de komende jaren de volgende vier uitgangspunten voor onze activiteiten.

 1. Dans dichtbij
  Centraal staat hoe het publiek de dans of een andere activiteit van het festival in zijn geheel beleeft. Daarbij richten we ons in de programmering en communicatie meer op specifieke doelgroepen. We brengen liefhebbers en professionals dicht bij elkaar. Ze beleven dans samen in de theaterzaal, op locatie in de stad en in de wijk, online, in debatten, werksessies en projecten. We vertellen de verhalen achter de dans, de choreografen en de dansers, onze historie en onze toekomst.
 2. Wendbare werkplaats
  Om te kunnen groeien als producerend festival versterken we onze werkplaatsfunctie, onder andere door residenties en coproducties, virtueel, regionaal of landelijk verspreid. Dit stelt ons in staat om een antwoord te geven op knelpunten binnen het dansveld, bijvoorbeeld ten aanzien van gebrek aan faciliteiten en ondersteuning.
 3. Actualiteit verbonden met het verleden en de toekomst
  ND toont jaarlijks de actuele staat van de dans en biedt daarmee tegelijkertijd een reflectie op de staat van de samenleving. De programmering, tendensen en ontwikkelingen in de danskunst vormen een krachtige afspiegeling van wat er speelt in de samenleving. ND toont de actualiteit altijd in een context van begrepen verleden en verbeelde toekomst.
 4. Internationaal perspectief
  Dans is grensoverschrijdend en niet aan taal gebonden. De Nederlandse dansscene heeft van oudsher een open karakter. Dansers en choreografen van over de hele wereld leveren een bijdrage bij toonaangevende Nederlandse instellingen. Andersom zijn makers die hier geboren of artistiek opgegroeid zijn, veelgevraagd in het buitenland. De komende jaren stellen we de vraag Why Dutch Dance? Wat betekent het dat het Nederlandse dans-DNA zo’n sterke internationale oriëntatie heeft? Welke urgentie ligt ten grondslag aan het vergroten van het internationale speelveld voor Nederlandse makers en hoe doen we dat?
ANBI formulier 2022 ANBI formulier 2021 ANBI formulier 2020
ND2022_Debat(c)SjoerdDerine.jpg

Beloningsbeleid

Het bestuur stelt het bezoldigingsbeleid en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vast. Het beleid wordt jaarlijks geactualiseerd. De bestuurders zijn onbezoldigd en brengen geen vergoeding of onkosten in rekening. Bij de vaststelling van het salariëring voor het in dienst zijnde personeel volgt Stichting De Nederlandse Dansdagen de richtlijnen van de CAO Toneel en Dans.