ANBI

Stichting de Nederlandse Dansdagen is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Doel
Festival de Nederlandse Dansdagen is een publieksfestival dat de ontwikkeling van de Nederlandse dans honoreert, stimuleert en promoot. Het festival toont belangwekkende ontwikkelingen met een programmering van hernemingen, premières, work-in-progress en speciale festivalproducties, en geeft hiermee een jaarlijkse State of the Art van de Nederlandse danskunst.
De missie van de Nederlandse Dansdagen is het ontwikkelen van Nederlandse dans. Dit betekent in de visie van het festival: het presenteren voor een ander, breed en nieuw publiek, verdieping en contextualisering van thema’s , (inter)nationale oriëntatie en samenwerking, naast het bevragen en vernieuwen van de (gevestigde) danstaal en haar codes.
Lees meer informatie in het Jaarverslag 2016Jaarverantwoording 2016 en hoofdlijnen beleidsplan 2017-2020 en Jaarverslag 2017.

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten. De salariëring voor het in dienst zijnde personeel is gebaseerd op de CAO voor de Dans. De organisatie van de Nederlandse Dansdagen bestaat uit drie vaste medewerkers. Het team wordt op projectbasis versterkt met specialisten en stagiaires. Tijdens het festival werkt het festival daarnaast met ongeveer dertig vrijwilligers.

Contactgegevens
Stichting de Nederlandse Dansdagen
Batterijstraat 48 (bezoek- en postadres)
6211 SJ Maastricht
Nederland
telefoon: +31-(0)43-30 300 30
e-mail: info@nederlandsedansdagen.nl
internet: http://www.nederlandsedansdagen.nl
IBAN code: NL25TRIO0197989586
BTW no. 806977115B01
Kvk: 33304025

Het bestuur
Ton Rombouts (voorzitter) – burgemeester ‘s-Hertogenbosch
Wil Rutten (vice-voorzitter)– voormalig algemeen directeur en provinciesecretaris Provincie Brabant
Erik van Ginkel (bestuurslid) – zakelijk directeur Rijksmuseum
Thomas Smit (penningmeester) – zakelijk leider Theater Bellevue
Rachel Beaujean (bestuurslid)– hoofd artistieke staf Het Nationale Ballet
Julienne Straatman (bestuurslid) – eigenaar adviesbureau Straatman Strategisch Advies

Bekijk hier de statuten.