Vacature Zakelijk directeur ND

Per 1 april zijn wij op zoek naar een koersvaste, positieve, inspirerende zakelijk directeur voor 28 - 32 uur per week. 

Wie zoeken we?

De zakelijk directeur is met de algemeen directeur gezamenlijk verantwoordelijk voor het inhoudelijke en het zakelijke beleid van Nederlandse Dansdagen en geeft hieraan samen met het kernteam vorm.

De zakelijk directeur richt zich daarbij vooral op strategie, relatiebeheer met stakeholders, het zakelijk beleid en de behaalde financiële resultaten, fondsenwerving (zelf of gedelegeerd), stuurt de dagelijkse organisatie aan en faciliteert de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie.

We zoeken een koersvaste, positieve, inspirerende zakelijk directeur. De directie draagt samen eindverantwoordelijkheid voor het algehele beleid en de bijbehorende taken. In de dagelijkse praktijk vullen zij elkaar aan, en verdelen zij taken.
 

Jouw opgaven

De grote aandachtspunten voor de komende tijd zijn:

 • Samen met de organisatie uitvoering geven aan de ingediende meerjarenplannen 2025 – 2028 bij OCW, Provincie Limburg en Gemeente Maastricht
 • Invulling geven aan de ambitie nog meer en bredere publieksgroepen te bereiken en nog meer de Nederlandse Dansdagen voor heel Nederland te zijn.
 • Bestendigen en robuuster maken van de organisatie inclusief de vaste groep freelancers
 • Onderhouden en uitbouwen van inhoudelijke, productionele en presenterende partnerschappen en van de relatie met bestaande en mogelijke nieuwe financiers

De functieonderdelen

Strategie
Samen met de algemeen directeur:

 • Vorm je een visie op de koers van de organisatie en formuleer je het strategisch beleid
 • Vertaal je strategisch beleid naar meerjarenplan en jaarplannen
 • Stel je doelstellingen vast en beoordeel je hun haalbaarheid
 • Bespreek je beleid en plannen met de Raad van Toezicht
 • Stuur je, na accordering door RvT, op de realisatie ervan

Zakelijk beleid en financiële resultaten

 • Je stelt jaarplannen en begrotingen op en bewaakt deze samen met de festival coördinator
 • Je verwerft van middelen bij publieke subsidiënten en private fondsen,
 • Je bent bent eindverantwoordelijk voor de fondsenwerving en onderhoudt relaties met belangrijke fondsen
 • Je rapporteert intern en aan RvT over de financiën, het beleid en de organisatie
 • Je bewaakt de kwaliteit van procedures

Relatiebeheer en naamsbekendheid

 • Je profileert samen met de directeur de organisatie naar buiten
 • Je bouw relevant netwerken en onderhoudt ze
 • Je geeft vorm en zakelijk inhoud aan samenwerkingsverbanden
 • Je behartigt de belangen van de organisatie bij de politieke besluitvorming
 • Je bevordert de bekendheid van organisatie bij relevante partijen
 • Je beschikt over een relevant zakelijk en professioneel netwerk.
 • Een netwerk in Maastricht heb je of weet je snel op te bouwen.
 • Je bent een doeltreffende lobbyist

Interne organisatie

 • Je stuurt de dagelijkse organisatie aan
 • Je draagt mede zorg voor een gezonde financiële positie
 • Je realiseert de beschikbaarheid van faciliteiten
 • Je bewaakt de efficiëntie en effectiviteit van de interne organisatie

Leidinggeven

 • Je zorgt voor personeelsontwikkeling en ondersteunt de groei van de medewerkers
 • Je motiveert medewerkers, beoordeelt hun prestaties, stuurt bij, coacht en begeleidt
 • Je zorgt voor de uitvoering van HR-beleid en de onderliggende personeelssystemen
DSC01870.jpg
ND23_SjoerdDerine_Meesterwerken_Introdans_DSC06566.jpg

Wat bieden wij?

Een fantastische organisatie met fijne collega’s, een relevante en actuele missie en jaarlijks een zinnenbetoverend festival, en dat alles in hartje Maastricht. Voor benodigde overnachtingen heeft ND een aantrekkelijke hoteldeal. We hanteren schaal X van de CAO Toneel  en Dans voor deze functie.

De prodecure

Voor informatie, bel Winfred Voordendag, interim zakelijk directeur: 06-28284706. Maak je interesse kenbaar door het schrijven van een motivatiebrief en een CV en richt deze aan de voorzitter van de RvT Mavis Carrilho. Mailadres: winfred@nederlandsedansdagen.nl

De uiterste reactiedatum is 15 januari. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 22 januari (1e ronde) en maandag 29 januari (2e ronde) 2024. Beoogde indiensttreding per 1 april 2024 of zo veel eerder als mogelijk.

Onze Missie 

De Nederlandse Dansdagen zet zich in voor het erfgoed, de actualiteit en de toekomst van Nederlandse dans. Met als hoogtepunt een jaarlijks terugkerend festival dat plaatsvindt in en vanuit Maastricht. In de eerst week van oktober wordt een scala aan dansvoorstellingen en het beste van de Nederlandse dans getoond. Nederlandse Dansdagen representeert hiermee de diversiteit van het Nederlandse dansaanbod en toont belangwekkende ontwikkelingen in de Nederlandse dans: van opvallend werk van jonge choreografen tot indrukwekkende voorstellingen van de gevestigde dansgezelschappen.

De Nederlandse Dansdagen streeft ernaar de stem van dans en de danskunstenaar luider te laten klinken. Daarnaast zet de Nederlandse Dansdagen de kracht van dans in om de samenleving in beweging te brengen rond maatschappelijke thema’s, het daagt uit tot nadenken, praten, discussiëren en handelen.

De Nederlandse Dansdagen vergroot de waardering en betrokkenheid van het publiek voor de Nederlandse dans, jaagt de innovatie binnen de dans aan en levert een duurzame bijdrage aan het diverse danslandschap in Nederland.