Pivot Dance

02 juni 2016

Pivot Dance is een Europees samenwerkingsproject, gehonoreerd door Creative Europe, van de Nederlandse Dansdagen, The Place (UK) en Comune di Bassano del Grappa (Italië). De drie partners zijn internationale spelers in het stimuleren van talentvolle dansmakers en hierdoor in de positie om een significante gedragsverandering te realiseren in het Europese landschap. In Pivot Dance staat gezamenlijk cultureel leiderschap van choreografen en producenten centraal. Dit houdt in dat choreografen en producenten elkaar niet pas aan het eind van het creatieproces ontmoeten, maar vanaf de start van het project de afzonderlijke processen samenvoegen tot één proces. De bundeling van artistieke en productionele visies en krachten kunnen hierdoor tot nieuwe inzichten leiden in het artistieke werk. 

Audience Club
Ook het publiek speelt een belangrijke rol bij het creatieproces. Alle partners hebben een Audience Club opgezet, waarin diverse toeschouwers met uiteenlopende achtergronden worden verenigd om betrokkenheid en een actieve publieksrol te stimuleren. De kern is hierbij om publiek niet alleen te betrekken bij het uiteindelijke artistieke resultaat, maar ook in het creatieproces. Toeschouwers krijgen hierdoor een sleutelpositie in het aanscherpen van het creatieve proces.

To Pivot
De methodologie van het project is geïnspireerd op het business model ‘Lean Start-up’. Het belangrijkste in deze aanpak is het testen van nieuwe ideeën in een vroeg stadium van het proces, waardoor nog gemakkelijk gedraaid (pivot) kan worden in het proces. De resultaten van het project worden in het seizoen 2016-2017 gepresenteerd. In 2015 was de Nederlandse Audience Club al wel actief tijdens Festival de Nederlandse Dansdagen dat plaats vond van 2-4 oktober in Maastricht. 

Audience Club XL
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de Audience Club heeft de Nederlandse Dansdagen de Audience Club XL opgezet. Speciaal voor de leden van deze club openen dansgezelschappen en choreografen in Maastricht een aantal keer per jaar hun studiodeuren. Onder begeleiding van de Nederlandse Dansdagen komt de kijkervaring nog dichterbij. Inschrijven of informatie opvragen kan via info@nederlandsedansdagen.nl onder vermelding van Audience Club XL.