Nieuws

Nieuwe dansprijs in het leven geroepen

We hebben een nieuwe dansprijs in het leven geroepen: Prijs van de Nederlandse Dansdagen Jong Publiek. De prijs, die op vrijdag 6 oktober tijdens de 20e editie van het festival voor het eerst wordt uitgereikt, heeft als doel een bijdrage leveren aan de innovatie van dans voor een jong publiek in Nederland. Met het bedrag van € 10.000,- kan de winnende talentvolle maker een nieuw werk initiëren en ontwikkelen voor een publiek tussen de 4 en 18 jaar.

Als organisatie zien we dat er in deze levendige branche veel gebeurt en hechten we veel waarde aan de ontwikkeling van talent. ‘Dat willen we stimuleren’, aldus festivaldirecteur Ronald Wintjens. ‘Met het introduceren en uitreiken van de dansprijs worden enerzijds makers uitgenodigd om een interactie aan te gaan met een jong publiek, en anderzijds nieuwe initiatieven ondersteund door deze jaarlijks een vaste plek te geven binnen het festival.’

De Prijs van de Nederlandse Dansdagen Jong Publiek kent eenzelfde nominatieprocedure als de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht. Professionals uit het dansveld worden uitgenodigd talentvolle choreografen, die werk maken voor een jong publiek tot 18 jaar en nog geen structurele subsidie ontvangen, voor deze stimuleringsprijs voor te dragen. 

Bekijk hier het volledige persbericht.