Partners

De Nederlandse Dansdagen speelt een verbindende rol, zowel binnen het Nederlandse danslandschap als tussen de danswereld en andere sectoren. De organisatie hecht daarom waarde aan haar samenwerkingen en relaties. Om duurzaam effect te hebben verbindt de Nederlandse Dansdagen zich voor langere termijn aan uiteenlopende partners en deelt ze haar expertise.

Door steun van nationale en internationale, particuliere en private fondsen, stichtingen, subsidiënten en bijdragen van sponsoren en vrienden, wordt het jaarlijks terugkerende festival en de langlopende projecten met grote impact mede mogelijk gemaakt.