Home Programma

Debat van de Nederlandse Dans

30 September | 14:00 - 16:00
Bestel tickets

Sjoerd Derine

Dit is een gratis event. Het is wel verplicht tickets te reserveren.

Werksessie: een nieuwe fase in de Nederlandse Dans

Juist in deze tijden van onzekerheid willen we niet alleen praten, maar vooral ook doen. We willen het moment dat we met z’n allen bij elkaar zijn benutten om daadwerkelijk in actie te komen om de toekomst van de Nederlandse Dans een stap verder te brengen. Daarom krijgt het traditionele Debat van de Nederlandse Dans de vorm van een actieve werksessie.

De Nederlandse Dansdagen zet zich structureel in voor het samenbrengen van de danssector om gezamenlijke beleidsuitgangspunten te formuleren en ontmoetingen voor kennisdeling te laten plaatsvinden. Al eerder brachten we de sector samen in 2018. De afgelopen 1,5 jaar hebben we wederom met een grote afvaardiging van de danssector, verenigd in de verschillende subsectoren, gewerkt aan een Call to Action. Vanuit een groot besef van urgentie om de danssector te versterken in de toekomst is breed input verzameld vanuit het dansveld door coördinatoren van de verschillende subsectoren. Al deze subsectoren sámen vormen de danssector, als zijnde een keten met talrijke schakels die zich voor dans in Nederland inspannen. Die schakels zijn ook de vele partners met wie de danssector dagdagelijks samenwerkt. De podia, scholen, cultuurcoördinatoren in het onderwijs, festivals en talrijke andere partners. 

Tijdens de werksessie op 30 september willen we de Call to Action nog een stap verder brengen door in gezamenlijkheid de belangrijkste actiepunten te formuleren die nodig zijn voor een toekomstbestendig dansbestel. Alle aanwezigen worden in staat gesteld actief bij te dragen aan de dialoog.

Na het verwerken van de input uit de werksessie zal de Call to Action: ‘een nieuwe fase in de Nederlandse Dans’ verstuurd worden aan het Ministerie van OCW, in het bijzonder de Staatssecretaris Cultuur en Media, de Raad voor Cultuur, lagere overheden, de partners van de gehele danssector en de danssector zelf.

De werksessie wordt begeleid door Lene Grooten i.s.m. Nicolle van Lith. 

Bekijk hieronder het Debat van de Nederlandse Dans 2021 terug. 

Het Nederlandse Dansdagen Debat 2021

Aanbevolen

De Nederlandse Dansdagen worden mogelijk gemaakt door:

Partner Minocw Partner - Provincie Limburg Partner - Gemeente Maastricht elisabeth strouven fonds logo staand Partner - Fonds 21 logo Vrienden Loterij fonds logo kunstbende21 Partner Cultuurmakers Maastricht Partner Kanunnik Salden nieuwenhof Partner stichting Clemens Partner - Vrienden van de NDD Partner - Zwaan Partner - Proeftuin Dans Partner - Theater aan het Vrijthof