Call to Action: nieuwe fase in de Nederlandse dans 2025-2028

8 Februari 2023

De Nederlandse Dansdagen presenteert vandaag namens de danssector en zijn partners de gezamenlijke Call to Action: nieuwe fase in de Nederlandse dans 2025-2028. Het document wordt tevens overhandigd aan de Staatssecretaris Cultuur en Media, Gunay Uslu. 

Samen met de sector zet Nederlandse Dansdagen (ND) zich structureel in om gezamenlijk beleidsuitgangspunten te formuleren en ontmoetingen voor kennisdeling te laten plaatsvinden. De afgelopen anderhalf jaar heeft ND met een grote afvaardiging van de danssector, verenigd in zeven zogenoemde subsectoren, gewerkt aan deze Call to Action. De subsectoren zijn Educatie en participatie, Jeugddansgezelschappen, Dansvakonderwijs, Onafhankelijke makers, Urban/hiphop, Structureel gesubsidieerde dansgezelschappen, en Talentontwikkeling.  

Ronald Wintjens, directeur Nederlandse Dansdagen: ‘Onze ambitie is om samen met u en andere overheden een nieuwe fase in de Nederlandse dans in te luiden. Een fase waarin zoveel mogelijk Nederlanders de verbindende, inspirerende kracht van dans ervaren, in een vorm die past bij hun behoeften en mogelijkheden. Jong en oud, arm en rijk, iedereen is ermee gediend dat zij kunnen profiteren van dans als middel van expressie en reflectie, of je nu actief zelf danst of er passief van geniet. Dans is overal van waarde: op school, in het theater, in de dansstudio, op straat, in het uitgaansleven en zeker ook thuis.’  

In 2018 heeft ND voor het eerst namens de keten een oproep gedaan aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en aan belangrijke stakeholders in de danswereld. Dit heeft mede tot enkele positieve resultaten geleid, zoals de focus op kwaliteit in de Basisinfrastructuur (BIS), de doorstroming van jonge makers en het herstel van de positie van productiehuizen. Toch ziet de sector nog tal van onopgeloste knelpunten waar noch in beleid, noch in de praktijk voldoende politieke aandacht voor is. Daarnaast hebben zich in de afgelopen jaren nieuwe knelpunten en urgente uitdagingen aangediend, eerst als gevolg van de coronapandemie en sinds begin 2022 door de oorlog in Oekraïne. Dit alles heeft ertoe geleid dat het nu tijd is om een nieuwe fase in te luiden voor de Nederlandse dans waarin we tot duurzame oplossingen voor de knelpunten komen.  

Voor deze nieuwe fase is deze Call to Action het startschot, waarmee overheden en partners oplossingen voorgelegd krijgen en waarmee haalbare perspectieven voor alle subsectoren geschetst worden in aanloop naar de beleidsperiode 2025-2028. Door ons te committeren aan de actiepunten kunnen we de Nederlandse dans in al zijn verscheidenheid en waarde niet alleen behouden, maar de impact ervan op het leven van alle Nederlanders vergroten, van jong tot oud, van liefhebber tot professional, van toeschouwer tot deelnemer.