Ons Verhaal

De Nederlandse Dansdagen is een organisatie die zich inzet voor de Nederlandse dans. Met als hoogtepunt een jaarlijks terugkerend festival dat plaatsvindt in en vanuit Maastricht. In de eerst week van oktober wordt een scala aan dansvoorstellingen en het beste van de Nederlandse dans getoond: van 'klassiek' tot 'urban' van 'avant garde' tot 'moderne dans'.

Het programma van de Nederlandse Dansdagen representeert hiermee de diversiteit van het Nederlandse dansaanbod en toont belangwekkende ontwikkelingen in de Nederlandse dans: van opvallend werk van jonge choreografen tot indrukwekkende voorstellingen van de gevestigde dansgezelschappen. 

slinger-visualisatie

Missie

De Nederlandse Dansdagen streeft ernaar de stem van dans en de danskunstenaar luider te laten klinken. Daarnaast zet de Nederlandse Dansdagen de kracht van dans in om de samenleving in beweging te brengen rond maatschappelijke thema’s, het daagt uit tot nadenken, praten, discussiëren en handelen. 

Tijdens de Nederlandse Dansdagen wordt er jaarlijks het erfgoed, de actualiteit en de toekomst centraal gesteld. Zowel in nationale als internationale context. Het publiek en de dansprofessional krijgt een divers overzicht van de bijdrage die dans heeft geleverd, levert en in de toekomst zal leveren aan cultuur en de maatschappij in het algemeen, zowel tijdens het festival als door het jaar heen.

De Nederlandse Dansdagen vergroot de waardering en betrokkenheid van het publiek voor de Nederlandse dans, jaagt de innovatie binnen de dans aan en levert een duurzame bijdrage aan het diverse danslandschap in Nederland.

Visie

De Nederlandse Dansdagen heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een festival voor grens-overschrijdende dans. Grenzen vervagen tussen disciplines en genres, tussen choreograaf en danser, tussen performer en publiek, tussen podium en publieke ruimte, en tussen landen. Voor dit alles maken we ruimte op ons festival.

p5_ND2022_@eighty8things_LR (82).jpg
Campagne Nederlandse Dansdagen 2023: Danseres Wennah Wilkers ambassadeur van de Nederlandse Dans 2023

Dans en
Identiteit

In het rapport Denkend aan Nederland (2019) stelde het Sociaal Cultureel Planbureau: ‘[Nederland] is een verbeelde gemeenschap, door velen ervaren als een land, een volk, een samenleving met een eigen collectieve identiteit…Met gedeelde ervaringen, herinneringen en denkbeelden over de toekomst.’ ND ziet het als een kerntaak om manifest te maken welke rol kunst en cultuur en specifiek de danskunst speelt in deze verbeelde gemeenschap. ND signaleert dat juist in een tijd van vervagende grenzen identiteit een centraal thema is gaan vormen in de samenleving. Dans gaat als puur lichamelijke expressie recht het hart in en vertelt via de verbeelding de verhalen van het individu en de gemeenschap in al hun diversiteit. 

Erfgoed, 
actualiteit 
en toekomst

De Nederlandse Dansdagen vergroot de waardering en betrokkenheid van het publiek voor de Nederlandse dans, jaagt de innovatie binnen de dans aan en levert een duurzame bijdrage aan het diverse danslandschap in Nederland.

De Nederlandse Dansdagen heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een festival voor grens-overschrijdende dans. Grenzen vervagen tussen disciplines en genres, tussen choreograaf en danser, tussen performer en publiek, tussen podium en publieke ruimte, en tussen landen. Voor dit alles maken we ruimte op ons festival.